Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 60 60 120 -
17/02 kl 01 71 63 134 -
17/02 kl 02 86 65 151 -
17/02 kl 03 103 68 171 -
17/02 kl 04 117 71 188 -
17/02 kl 05 125 72 197 -
17/02 kl 06 121 70 191 -
17/02 kl 07 109 71 180 -
17/02 kl 08 94 72 166 -
17/02 kl 09 79 77 156 -
17/02 kl 10 69 80 149 -
17/02 kl 11 63 81 144 -
17/02 kl 12 65 80 145 -
17/02 kl 13 72 78 150 -
17/02 kl 14 83 75 158 -
17/02 kl 15 98 70 168 -
17/02 kl 16 112 65 177 -
17/02 kl 17 123 62 185 -
17/02 kl 18 125 59 184 -
17/02 kl 19 119 55 174 -
17/02 kl 20 106 54 160 -
17/02 kl 21 92 50 142 -
17/02 kl 22 78 50 128 -
17/02 kl 23 67 49 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm