Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 118 135 120 -
17/02 kl 01 130 149 134 -
17/02 kl 02 145 164 151 -
17/02 kl 03 164 181 171 -
17/02 kl 04 180 197 188 -
17/02 kl 05 188 206 197 -
17/02 kl 06 185 203 191 -
17/02 kl 07 175 191 180 -
17/02 kl 08 163 179 166 -
17/02 kl 09 151 165 156 -
17/02 kl 10 139 155 149 -
17/02 kl 11 131 148 144 -
17/02 kl 12 134 151 145 -
17/02 kl 13 141 159 150 -
17/02 kl 14 150 169 158 -
17/02 kl 15 161 178 168 -
17/02 kl 16 172 188 177 -
17/02 kl 17 181 199 185 -
17/02 kl 18 181 198 184 -
17/02 kl 19 171 188 174 -
17/02 kl 20 157 172 160 -
17/02 kl 21 140 154 142 -
17/02 kl 22 124 137 128 -
17/02 kl 23 112 123 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 206 167 155 180
Laveste vannstand 100 112 92 60 59
Avvik gult nivå -11 7 -32 -44 -19
Avvik orange nivå -23 -5 -44 -56 -31
Avvik rødt nivå -42 -24 -63 -75 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm