Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 58 75 60 -
17/02 kl 01 59 78 63 -
17/02 kl 02 59 78 65 -
17/02 kl 03 61 78 68 -
17/02 kl 04 63 80 71 -
17/02 kl 05 63 81 72 -
17/02 kl 06 64 82 70 -
17/02 kl 07 66 82 71 -
17/02 kl 08 69 85 72 -
17/02 kl 09 72 86 77 -
17/02 kl 10 70 86 80 -
17/02 kl 11 68 85 81 -
17/02 kl 12 69 86 80 -
17/02 kl 13 69 87 78 -
17/02 kl 14 67 86 75 -
17/02 kl 15 63 80 70 -
17/02 kl 16 60 76 65 -
17/02 kl 17 58 76 62 -
17/02 kl 18 56 73 59 -
17/02 kl 19 52 69 55 -
17/02 kl 20 51 66 54 -
17/02 kl 21 48 62 50 -
17/02 kl 22 46 59 50 -
17/02 kl 23 45 56 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 81 47 22 23
Laveste værets virkning 39 49 24 8 19
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm