Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 62 47 109 -
18/02 kl 01 63 44 107 -
18/02 kl 02 71 41 112 -
18/02 kl 03 84 40 124 -
18/02 kl 04 99 38 137 -
18/02 kl 05 113 37 150 -
18/02 kl 06 120 37 157 -
18/02 kl 07 119 36 155 -
18/02 kl 08 111 35 146 -
18/02 kl 09 99 35 134 -
18/02 kl 10 86 35 121 -
18/02 kl 11 74 35 109 -
18/02 kl 12 66 35 101 -
18/02 kl 13 63 36 99 -
18/02 kl 14 67 34 101 -
18/02 kl 15 76 34 110 -
18/02 kl 16 90 34 124 -
18/02 kl 17 105 34 139 -
18/02 kl 18 117 32 149 -
18/02 kl 19 122 30 152 -
18/02 kl 20 119 30 149 -
18/02 kl 21 110 29 139 -
18/02 kl 22 98 27 125 -
18/02 kl 23 84 24 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm