Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 71 22 93 -
19/02 kl 01 63 21 84 -
19/02 kl 02 62 20 82 -
19/02 kl 03 69 17 86 -
19/02 kl 04 81 15 96 -
19/02 kl 05 96 15 111 -
19/02 kl 06 111 14 125 -
19/02 kl 07 121 12 133 -
19/02 kl 08 123 12 135 -
19/02 kl 09 117 9 126 -
19/02 kl 10 106 9 115 -
19/02 kl 11 91 9 100 -
19/02 kl 12 76 8 84 -
19/02 kl 13 64 8 72 -
19/02 kl 14 58 8 66 -
19/02 kl 15 60 9 69 -
19/02 kl 16 69 9 78 -
19/02 kl 17 83 9 92 -
19/02 kl 18 100 11 111 -
19/02 kl 19 115 12 127 -
19/02 kl 20 124 12 136 -
19/02 kl 21 124 15 139 -
19/02 kl 22 115 16 131 -
19/02 kl 23 102 17 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm