Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 85 19 104 -
20/02 kl 01 70 19 89 -
20/02 kl 02 60 20 80 -
20/02 kl 03 58 20 78 -
20/02 kl 04 65 21 86 -
20/02 kl 05 79 22 101 -
20/02 kl 06 96 23 119 -
20/02 kl 07 114 23 137 -
20/02 kl 08 126 22 148 -
20/02 kl 09 130 23 153 -
20/02 kl 10 123 23 146 -
20/02 kl 11 110 21 131 -
20/02 kl 12 92 20 112 -
20/02 kl 13 73 20 93 -
20/02 kl 14 57 21 78 -
20/02 kl 15 50 21 71 -
20/02 kl 16 53 21 74 -
20/02 kl 17 64 22 86 -
20/02 kl 18 81 20 101 -
20/02 kl 19 101 20 121 -
20/02 kl 20 119 20 139 -
20/02 kl 21 129 19 148 -
20/02 kl 22 129 20 149 -
20/02 kl 23 119 21 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm