Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 48 73 54 -
17/02 kl 01 51 75 54 -
17/02 kl 02 49 77 54 -
17/02 kl 03 49 76 54 -
17/02 kl 04 50 73 56 -
17/02 kl 05 51 72 58 -
17/02 kl 06 51 71 57 -
17/02 kl 07 53 73 58 -
17/02 kl 08 54 74 60 -
17/02 kl 09 52 72 61 -
17/02 kl 10 51 71 59 -
17/02 kl 11 51 73 58 -
17/02 kl 12 55 75 58 -
17/02 kl 13 57 74 59 -
17/02 kl 14 55 71 60 -
17/02 kl 15 52 69 61 -
17/02 kl 16 52 72 60 -
17/02 kl 17 54 76 58 -
17/02 kl 18 54 74 59 -
17/02 kl 19 52 71 60 -
17/02 kl 20 51 73 61 -
17/02 kl 21 50 78 58 -
17/02 kl 22 52 81 56 -
17/02 kl 23 52 80 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 61 56 28 37
Laveste værets virkning 0 54 31 0 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm