Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 49 78 55 -
18/02 kl 01 47 77 56 -
18/02 kl 02 46 78 54 -
18/02 kl 03 48 80 55 -
18/02 kl 04 48 77 52 -
18/02 kl 05 46 73 51 -
18/02 kl 06 45 72 51 -
18/02 kl 07 44 69 50 -
18/02 kl 08 41 66 49 -
18/02 kl 09 38 63 49 -
18/02 kl 10 36 61 48 -
18/02 kl 11 34 60 47 -
18/02 kl 12 32 56 46 -
18/02 kl 13 31 54 45 -
18/02 kl 14 29 53 42 -
18/02 kl 15 27 52 41 -
18/02 kl 16 25 49 41 -
18/02 kl 17 22 46 40 -
18/02 kl 18 19 44 37 -
18/02 kl 19 16 43 34 -
18/02 kl 20 15 43 32 -
18/02 kl 21 14 41 32 -
18/02 kl 22 13 38 31 -
18/02 kl 23 11 35 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 61 56 28 37
Laveste værets virkning 0 54 31 0 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm