Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 166 28 194 -
19/02 kl 01 140 26 166 -
19/02 kl 02 118 25 143 -
19/02 kl 03 106 25 131 -
19/02 kl 04 109 24 133 -
19/02 kl 05 127 23 150 -
19/02 kl 06 157 21 178 -
19/02 kl 07 191 20 211 -
19/02 kl 08 220 19 239 -
19/02 kl 09 236 19 255 -
19/02 kl 10 236 17 253 -
19/02 kl 11 222 16 238 -
19/02 kl 12 198 14 212 -
19/02 kl 13 167 13 180 -
19/02 kl 14 137 13 150 -
19/02 kl 15 113 11 124 -
19/02 kl 16 103 10 113 -
19/02 kl 17 109 8 117 -
19/02 kl 18 131 6 137 -
19/02 kl 19 163 4 167 -
19/02 kl 20 196 3 199 -
19/02 kl 21 220 2 222 -
19/02 kl 22 229 2 231 -
19/02 kl 23 221 0 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm