Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 200 196 199
20/02 kl 01 - 171 167 171
20/02 kl 02 - 141 136 -
20/02 kl 03 - 116 112 -
20/02 kl 04 - 101 97 -
20/02 kl 05 - 104 100 -
20/02 kl 06 - 124 120 -
20/02 kl 07 - 159 156 -
20/02 kl 08 - 201 196 -
20/02 kl 09 - 236 231 -
20/02 kl 10 - 257 252 -
20/02 kl 11 - 257 253 -
20/02 kl 12 - 242 237 -
20/02 kl 13 - 214 207 -
20/02 kl 14 - 178 - -
20/02 kl 15 - 144 - -
20/02 kl 16 - 120 - -
20/02 kl 17 - 110 - -
20/02 kl 18 - 122 - -
20/02 kl 19 - 154 - -
20/02 kl 20 - 194 - -
20/02 kl 21 - 234 - -
20/02 kl 22 - 263 - -
20/02 kl 23 - 277 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 307 293 280 255 277
Max. fra modell: 15/02 12 305 295 280 254 253
Max. fra modell: 15/02 00 310 292 278 250 199
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm