Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -2 -2 -2 0
16/02 kl 02 -6 -4 -4 0
16/02 kl 03 -5 -1 -4 0
16/02 kl 04 -5 1 -2 0
16/02 kl 05 -1 4 1 0
16/02 kl 06 2 9 7 0
16/02 kl 07 3 13 11 0
16/02 kl 08 1 11 13 0
16/02 kl 09 -3 11 9 0
16/02 kl 10 -3 12 7 0
16/02 kl 11 -4 14 3 0
16/02 kl 12 -2 19 4 0
16/02 kl 13 0 23 8 0
16/02 kl 14 4 26 12 0
16/02 kl 15 5 27 13 -
16/02 kl 16 10 30 13 -
16/02 kl 17 14 34 18 -
16/02 kl 18 19 40 25 -
16/02 kl 19 25 46 31 -
16/02 kl 20 29 48 33 -
16/02 kl 21 30 50 32 -
16/02 kl 22 31 52 33 -
16/02 kl 23 32 52 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 33 51 45 23 16
Laveste værets virkning -4 34 22 15 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm