Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 0 35 35 -
17/02 kl 01 0 34 34 -
17/02 kl 02 0 35 35 -
17/02 kl 03 0 36 36 -
17/02 kl 04 0 39 39 -
17/02 kl 05 0 43 43 -
17/02 kl 06 0 45 45 -
17/02 kl 07 0 45 45 -
17/02 kl 08 0 45 45 -
17/02 kl 09 0 46 46 -
17/02 kl 10 0 49 49 -
17/02 kl 11 0 49 49 -
17/02 kl 12 0 51 51 -
17/02 kl 13 0 50 50 -
17/02 kl 14 0 50 50 -
17/02 kl 15 0 51 51 -
17/02 kl 16 0 50 50 -
17/02 kl 17 0 51 51 -
17/02 kl 18 0 50 50 -
17/02 kl 19 0 49 49 -
17/02 kl 20 0 48 48 -
17/02 kl 21 0 46 46 -
17/02 kl 22 0 47 47 -
17/02 kl 23 0 47 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 51 45 23 16
Laveste vannstand -4 34 22 15 -10
Avvik gult nivå -75 -57 -63 -85 -92
Avvik orange nivå -87 -69 -75 -97 -104
Avvik rødt nivå -106 -88 -94 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm