Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 35 33 34
17/02 kl 01 - 34 33 35
17/02 kl 02 - 35 35 36
17/02 kl 03 - 36 37 36
17/02 kl 04 - 39 39 35
17/02 kl 05 - 43 42 35
17/02 kl 06 - 45 44 36
17/02 kl 07 - 45 45 38
17/02 kl 08 - 45 46 39
17/02 kl 09 - 46 47 41
17/02 kl 10 - 49 48 43
17/02 kl 11 - 49 49 44
17/02 kl 12 - 51 50 46
17/02 kl 13 - 50 50 46
17/02 kl 14 - 50 50 47
17/02 kl 15 - 51 51 48
17/02 kl 16 - 50 51 46
17/02 kl 17 - 51 52 43
17/02 kl 18 - 50 51 40
17/02 kl 19 - 49 50 38
17/02 kl 20 - 48 49 37
17/02 kl 21 - 46 48 35
17/02 kl 22 - 47 48 34
17/02 kl 23 - 47 47 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 33 51 45 23 16
Max. fra modell: 15/02 12 32 52 45 21 10
Max. fra modell: 15/02 00 34 48 34 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm