Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 45 45 34
18/02 kl 01 - 43 42 32
18/02 kl 02 - 43 41 32
18/02 kl 03 - 42 39 32
18/02 kl 04 - 41 37 34
18/02 kl 05 - 40 36 34
18/02 kl 06 - 40 35 34
18/02 kl 07 - 39 35 33
18/02 kl 08 - 38 35 32
18/02 kl 09 - 38 34 30
18/02 kl 10 - 37 34 29
18/02 kl 11 - 36 32 28
18/02 kl 12 - 34 32 28
18/02 kl 13 - 33 30 26
18/02 kl 14 - 30 28 25
18/02 kl 15 - 29 26 24
18/02 kl 16 - 27 23 23
18/02 kl 17 - 25 21 23
18/02 kl 18 - 23 19 23
18/02 kl 19 - 23 19 23
18/02 kl 20 - 22 18 22
18/02 kl 21 - 22 19 21
18/02 kl 22 - 22 20 20
18/02 kl 23 - 22 21 19

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 33 51 45 23 16
Max. fra modell: 15/02 12 32 52 45 21 10
Max. fra modell: 15/02 00 34 48 34 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm