Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 9 31 21 -
19/02 kl 01 8 29 19 -
19/02 kl 02 6 29 18 -
19/02 kl 03 5 28 18 -
19/02 kl 04 3 28 16 -
19/02 kl 05 3 28 16 -
19/02 kl 06 3 28 15 -
19/02 kl 07 4 30 15 -
19/02 kl 08 4 32 16 -
19/02 kl 09 3 33 17 -
19/02 kl 10 1 36 19 -
19/02 kl 11 1 36 20 -
19/02 kl 12 0 36 20 -
19/02 kl 13 -1 35 20 -
19/02 kl 14 -1 35 22 -
19/02 kl 15 0 36 23 -
19/02 kl 16 -1 36 23 -
19/02 kl 17 -1 34 22 -
19/02 kl 18 -2 30 21 -
19/02 kl 19 -3 26 22 -
19/02 kl 20 -4 24 21 -
19/02 kl 21 -4 23 20 -
19/02 kl 22 -5 23 19 -
19/02 kl 23 -7 22 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 33 51 45 23 16
Laveste værets virkning -4 34 22 15 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm