Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -9 20 15 -
20/02 kl 01 -10 17 12 -
20/02 kl 02 -12 15 8 -
20/02 kl 03 -12 13 6 -
20/02 kl 04 -13 12 1 -
20/02 kl 05 -15 9 -2 -
20/02 kl 06 -15 5 -4 -
20/02 kl 07 -15 7 -7 -
20/02 kl 08 -16 9 -8 -
20/02 kl 09 -16 11 -10 -
20/02 kl 10 -17 13 -9 -
20/02 kl 11 -19 14 -9 -
20/02 kl 12 -21 14 -7 -
20/02 kl 13 -22 13 -3 -
20/02 kl 14 -21 16 -2 -
20/02 kl 15 -20 18 1 -
20/02 kl 16 -20 21 2 -
20/02 kl 17 -20 24 4 -
20/02 kl 18 -20 27 4 -
20/02 kl 19 -17 32 2 -
20/02 kl 20 -16 36 5 -
20/02 kl 21 -17 37 8 -
20/02 kl 22 -17 41 12 -
20/02 kl 23 -15 46 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 66 56 36 46
Laveste vannstand -6 34 9 -7 -22
Avvik gult nivå -56 -42 -52 -72 -62
Avvik orange nivå -68 -54 -64 -84 -74
Avvik rødt nivå -87 -73 -83 -103 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm