Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 15 10 -1
20/02 kl 01 - 12 8 -3
20/02 kl 02 - 8 5 -
20/02 kl 03 - 6 3 -
20/02 kl 04 - 1 1 -
20/02 kl 05 - -2 -2 -
20/02 kl 06 - -4 -4 -
20/02 kl 07 - -7 -7 -
20/02 kl 08 - -8 -8 -
20/02 kl 09 - -10 -9 -
20/02 kl 10 - -9 -10 -
20/02 kl 11 - -9 -10 -
20/02 kl 12 - -7 -10 -
20/02 kl 13 - -3 -7 -
20/02 kl 14 - -2 - -
20/02 kl 15 - 1 - -
20/02 kl 16 - 2 - -
20/02 kl 17 - 4 - -
20/02 kl 18 - 4 - -
20/02 kl 19 - 2 - -
20/02 kl 20 - 5 - -
20/02 kl 21 - 8 - -
20/02 kl 22 - 12 - -
20/02 kl 23 - 16 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 33 51 45 23 16
Max. fra modell: 15/02 12 32 52 45 21 10
Max. fra modell: 15/02 00 34 48 34 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm