Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 91 -2 89 91
16/02 kl 02 91 -4 87 91
16/02 kl 03 91 -4 87 91
16/02 kl 04 91 -2 89 91
16/02 kl 05 91 1 92 91
16/02 kl 06 91 7 98 91
16/02 kl 07 91 11 102 91
16/02 kl 08 91 13 104 91
16/02 kl 09 91 9 100 91
16/02 kl 10 91 7 98 91
16/02 kl 11 91 3 94 91
16/02 kl 12 91 4 95 91
16/02 kl 13 91 8 99 91
16/02 kl 14 91 12 103 91
16/02 kl 15 91 13 104 -
16/02 kl 16 91 13 104 -
16/02 kl 17 91 18 109 -
16/02 kl 18 91 25 116 -
16/02 kl 19 91 31 122 -
16/02 kl 20 91 33 124 -
16/02 kl 21 91 32 123 -
16/02 kl 22 91 33 124 -
16/02 kl 23 91 33 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 142 136 114 107
Laveste vannstand 87 125 113 106 81
Avvik gult nivå -75 -57 -63 -85 -92
Avvik orange nivå -87 -69 -75 -97 -104
Avvik rødt nivå -106 -88 -94 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm