Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 91 45 136 -
18/02 kl 01 91 43 134 -
18/02 kl 02 91 43 134 -
18/02 kl 03 91 42 133 -
18/02 kl 04 91 41 132 -
18/02 kl 05 91 40 131 -
18/02 kl 06 91 40 131 -
18/02 kl 07 91 39 130 -
18/02 kl 08 91 38 129 -
18/02 kl 09 91 38 129 -
18/02 kl 10 91 37 128 -
18/02 kl 11 91 36 127 -
18/02 kl 12 91 34 125 -
18/02 kl 13 91 33 124 -
18/02 kl 14 91 30 121 -
18/02 kl 15 91 29 120 -
18/02 kl 16 91 27 118 -
18/02 kl 17 91 25 116 -
18/02 kl 18 91 23 114 -
18/02 kl 19 91 23 114 -
18/02 kl 20 91 22 113 -
18/02 kl 21 91 22 113 -
18/02 kl 22 91 22 113 -
18/02 kl 23 91 22 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 142 136 114 107
Laveste vannstand 87 125 113 106 81
Avvik gult nivå -75 -57 -63 -85 -92
Avvik orange nivå -87 -69 -75 -97 -104
Avvik rødt nivå -106 -88 -94 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm