Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 38 56 45 -
18/02 kl 01 37 55 43 -
18/02 kl 02 35 54 43 -
18/02 kl 03 34 53 42 -
18/02 kl 04 32 52 41 -
18/02 kl 05 30 50 40 -
18/02 kl 06 30 50 40 -
18/02 kl 07 30 49 39 -
18/02 kl 08 30 49 38 -
18/02 kl 09 31 49 38 -
18/02 kl 10 30 48 37 -
18/02 kl 11 29 46 36 -
18/02 kl 12 26 43 34 -
18/02 kl 13 24 41 33 -
18/02 kl 14 22 38 30 -
18/02 kl 15 21 37 29 -
18/02 kl 16 20 34 27 -
18/02 kl 17 17 31 25 -
18/02 kl 18 15 30 23 -
18/02 kl 19 15 30 23 -
18/02 kl 20 13 28 22 -
18/02 kl 21 11 28 22 -
18/02 kl 22 10 28 22 -
18/02 kl 23 9 29 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 33 51 45 23 16
Laveste værets virkning -4 34 22 15 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm