Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -48 39 -9 -
17/02 kl 01 -56 35 -21 -
17/02 kl 02 -51 41 -10 -
17/02 kl 03 -33 42 9 -
17/02 kl 04 -8 43 35 -
17/02 kl 05 20 47 67 -
17/02 kl 06 42 47 89 -
17/02 kl 07 52 49 101 -
17/02 kl 08 50 50 100 -
17/02 kl 09 37 51 88 -
17/02 kl 10 16 52 68 -
17/02 kl 11 -9 48 39 -
17/02 kl 12 -30 49 19 -
17/02 kl 13 -43 52 9 -
17/02 kl 14 -45 48 3 -
17/02 kl 15 -35 47 12 -
17/02 kl 16 -15 50 35 -
17/02 kl 17 10 48 58 -
17/02 kl 18 34 47 81 -
17/02 kl 19 50 47 97 -
17/02 kl 20 54 46 100 -
17/02 kl 21 47 47 94 -
17/02 kl 22 31 43 74 -
17/02 kl 23 7 41 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 101 83 70 76
Laveste vannstand -54 -21 -15 -47 -56
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm