Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - -9 -8 -8
17/02 kl 01 - -21 -19 -20
17/02 kl 02 - -10 -9 -9
17/02 kl 03 - 9 11 11
17/02 kl 04 - 35 37 36
17/02 kl 05 - 67 68 69
17/02 kl 06 - 89 91 91
17/02 kl 07 - 101 103 102
17/02 kl 08 - 100 102 101
17/02 kl 09 - 88 90 88
17/02 kl 10 - 68 70 70
17/02 kl 11 - 39 44 41
17/02 kl 12 - 19 23 20
17/02 kl 13 - 9 12 11
17/02 kl 14 - 3 8 5
17/02 kl 15 - 12 17 14
17/02 kl 16 - 35 40 38
17/02 kl 17 - 58 63 60
17/02 kl 18 - 81 86 84
17/02 kl 19 - 97 102 100
17/02 kl 20 - 100 105 101
17/02 kl 21 - 94 99 96
17/02 kl 22 - 74 80 76
17/02 kl 23 - 48 54 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 94 101 83 70 76
Max. fra modell: 15/02 12 93 105 87 69 68
Max. fra modell: 15/02 00 95 102 87 68 44
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm