Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 34 50 39 -
17/02 kl 01 32 46 35 -
17/02 kl 02 40 56 41 -
17/02 kl 03 38 54 42 -
17/02 kl 04 38 53 43 -
17/02 kl 05 43 59 47 -
17/02 kl 06 42 57 47 -
17/02 kl 07 43 59 49 -
17/02 kl 08 46 62 50 -
17/02 kl 09 44 57 51 -
17/02 kl 10 46 59 52 -
17/02 kl 11 45 60 48 -
17/02 kl 12 45 59 49 -
17/02 kl 13 48 61 52 -
17/02 kl 14 44 58 48 -
17/02 kl 15 43 59 47 -
17/02 kl 16 44 59 50 -
17/02 kl 17 43 58 48 -
17/02 kl 18 41 57 47 -
17/02 kl 19 40 55 47 -
17/02 kl 20 38 54 46 -
17/02 kl 21 39 55 47 -
17/02 kl 22 38 53 43 -
17/02 kl 23 35 51 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 52 44 27 16
Laveste værets virkning 9 35 27 1 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm