Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 15 27 42 -
19/02 kl 01 -8 27 19 -
19/02 kl 02 -29 26 -3 -
19/02 kl 03 -43 25 -18 -
19/02 kl 04 -45 21 -24 -
19/02 kl 05 -36 23 -13 -
19/02 kl 06 -17 21 4 -
19/02 kl 07 9 17 26 -
19/02 kl 08 33 18 51 -
19/02 kl 09 49 16 65 -
19/02 kl 10 56 14 70 -
19/02 kl 11 50 14 64 -
19/02 kl 12 31 10 41 -
19/02 kl 13 7 9 16 -
19/02 kl 14 -19 10 -9 -
19/02 kl 15 -41 6 -35 -
19/02 kl 16 -52 5 -47 -
19/02 kl 17 -51 5 -46 -
19/02 kl 18 -36 3 -33 -
19/02 kl 19 -12 3 -9 -
19/02 kl 20 15 1 16 -
19/02 kl 21 38 1 39 -
19/02 kl 22 52 3 55 -
19/02 kl 23 53 2 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 101 83 70 76
Laveste vannstand -54 -21 -15 -47 -56
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm