Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 81 81 81 80
16/02 kl 02 108 110 109 103
16/02 kl 03 138 140 139 139
16/02 kl 04 178 182 179 175
16/02 kl 05 205 208 206 201
16/02 kl 06 214 218 216 213
16/02 kl 07 216 221 220 211
16/02 kl 08 191 195 196 194
16/02 kl 09 169 174 171 164
16/02 kl 10 145 149 147 135
16/02 kl 11 117 123 119 115
16/02 kl 12 110 115 112 106
16/02 kl 13 110 116 114 109
16/02 kl 14 123 129 127 128
16/02 kl 15 153 159 154 -
16/02 kl 16 182 189 184 -
16/02 kl 17 205 212 209 -
16/02 kl 18 227 235 229 -
16/02 kl 19 223 234 226 -
16/02 kl 20 215 224 220 -
16/02 kl 21 193 205 199 -
16/02 kl 22 160 172 166 -
16/02 kl 23 140 152 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 247 227 211 228
Laveste vannstand 81 111 113 82 66
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm