Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 87 39 126 -
17/02 kl 01 79 35 114 -
17/02 kl 02 84 41 125 -
17/02 kl 03 102 42 144 -
17/02 kl 04 127 43 170 -
17/02 kl 05 155 47 202 -
17/02 kl 06 177 47 224 -
17/02 kl 07 187 49 236 -
17/02 kl 08 185 50 235 -
17/02 kl 09 172 51 223 -
17/02 kl 10 151 52 203 -
17/02 kl 11 126 48 174 -
17/02 kl 12 105 49 154 -
17/02 kl 13 92 52 144 -
17/02 kl 14 90 48 138 -
17/02 kl 15 100 47 147 -
17/02 kl 16 120 50 170 -
17/02 kl 17 145 48 193 -
17/02 kl 18 169 47 216 -
17/02 kl 19 185 47 232 -
17/02 kl 20 189 46 235 -
17/02 kl 21 182 47 229 -
17/02 kl 22 166 43 209 -
17/02 kl 23 142 41 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm