Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 126 127 127
17/02 kl 01 - 114 116 115
17/02 kl 02 - 125 126 126
17/02 kl 03 - 144 146 146
17/02 kl 04 - 170 172 171
17/02 kl 05 - 202 203 204
17/02 kl 06 - 224 226 226
17/02 kl 07 - 236 238 237
17/02 kl 08 - 235 237 236
17/02 kl 09 - 223 225 223
17/02 kl 10 - 203 205 205
17/02 kl 11 - 174 179 176
17/02 kl 12 - 154 158 155
17/02 kl 13 - 144 147 146
17/02 kl 14 - 138 143 140
17/02 kl 15 - 147 152 149
17/02 kl 16 - 170 175 173
17/02 kl 17 - 193 198 195
17/02 kl 18 - 216 221 219
17/02 kl 19 - 232 237 235
17/02 kl 20 - 235 240 236
17/02 kl 21 - 229 234 231
17/02 kl 22 - 209 215 211
17/02 kl 23 - 183 189 184

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm