Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 118 44 162 -
18/02 kl 01 100 41 141 -
18/02 kl 02 89 40 129 -
18/02 kl 03 90 39 129 -
18/02 kl 04 103 38 141 -
18/02 kl 05 123 38 161 -
18/02 kl 06 148 35 183 -
18/02 kl 07 169 34 203 -
18/02 kl 08 182 36 218 -
18/02 kl 09 185 33 218 -
18/02 kl 10 176 34 210 -
18/02 kl 11 158 34 192 -
18/02 kl 12 135 32 167 -
18/02 kl 13 113 33 146 -
18/02 kl 14 97 34 131 -
18/02 kl 15 89 31 120 -
18/02 kl 16 94 32 126 -
18/02 kl 17 109 32 141 -
18/02 kl 18 132 31 163 -
18/02 kl 19 156 30 186 -
18/02 kl 20 175 27 202 -
18/02 kl 21 184 30 214 -
18/02 kl 22 183 30 213 -
18/02 kl 23 171 27 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm