Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 162 169 162
18/02 kl 01 - 141 146 141
18/02 kl 02 - 129 134 129
18/02 kl 03 - 129 135 129
18/02 kl 04 - 141 146 141
18/02 kl 05 - 161 166 162
18/02 kl 06 - 183 188 184
18/02 kl 07 - 203 208 205
18/02 kl 08 - 218 222 221
18/02 kl 09 - 218 222 222
18/02 kl 10 - 210 214 214
18/02 kl 11 - 192 196 198
18/02 kl 12 - 167 170 171
18/02 kl 13 - 146 149 151
18/02 kl 14 - 131 133 136
18/02 kl 15 - 120 121 126
18/02 kl 16 - 126 129 132
18/02 kl 17 - 141 143 146
18/02 kl 18 - 163 165 169
18/02 kl 19 - 186 188 193
18/02 kl 20 - 202 204 208
18/02 kl 21 - 214 215 219
18/02 kl 22 - 213 214 219
18/02 kl 23 - 198 197 202

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm