Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 169 185 177 -
19/02 kl 01 144 160 154 -
19/02 kl 02 120 136 132 -
19/02 kl 03 106 120 117 -
19/02 kl 04 101 115 111 -
19/02 kl 05 111 125 122 -
19/02 kl 06 129 144 139 -
19/02 kl 07 152 167 161 -
19/02 kl 08 177 191 186 -
19/02 kl 09 191 204 200 -
19/02 kl 10 198 211 205 -
19/02 kl 11 191 206 199 -
19/02 kl 12 169 185 176 -
19/02 kl 13 146 160 151 -
19/02 kl 14 119 135 126 -
19/02 kl 15 94 110 100 -
19/02 kl 16 85 99 88 -
19/02 kl 17 82 99 89 -
19/02 kl 18 96 113 102 -
19/02 kl 19 122 137 126 -
19/02 kl 20 147 163 151 -
19/02 kl 21 171 188 174 -
19/02 kl 22 186 202 190 -
19/02 kl 23 186 203 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 247 227 211 228
Laveste vannstand 81 111 113 82 66
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm