Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 177 178 181
19/02 kl 01 - 154 153 157
19/02 kl 02 - 132 130 134
19/02 kl 03 - 117 116 119
19/02 kl 04 - 111 110 113
19/02 kl 05 - 122 120 122
19/02 kl 06 - 139 138 140
19/02 kl 07 - 161 160 160
19/02 kl 08 - 186 185 184
19/02 kl 09 - 200 199 199
19/02 kl 10 - 205 204 203
19/02 kl 11 - 199 199 198
19/02 kl 12 - 176 177 175
19/02 kl 13 - 151 152 149
19/02 kl 14 - 126 127 125
19/02 kl 15 - 100 101 99
19/02 kl 16 - 88 89 87
19/02 kl 17 - 89 91 88
19/02 kl 18 - 102 104 101
19/02 kl 19 - 126 127 127
19/02 kl 20 - 151 153 151
19/02 kl 21 - 174 175 173
19/02 kl 22 - 190 191 191
19/02 kl 23 - 190 190 188

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm