Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 177 1 178 -
20/02 kl 01 155 3 158 -
20/02 kl 02 129 2 131 -
20/02 kl 03 105 4 109 -
20/02 kl 04 88 4 92 -
20/02 kl 05 84 1 85 -
20/02 kl 06 94 4 98 -
20/02 kl 07 116 4 120 -
20/02 kl 08 145 3 148 -
20/02 kl 09 173 3 176 -
20/02 kl 10 193 5 198 -
20/02 kl 11 201 4 205 -
20/02 kl 12 193 2 195 -
20/02 kl 13 171 5 176 -
20/02 kl 14 142 4 146 -
20/02 kl 15 111 5 116 -
20/02 kl 16 85 6 91 -
20/02 kl 17 72 7 79 -
20/02 kl 18 74 8 82 -
20/02 kl 19 92 10 102 -
20/02 kl 20 120 13 133 -
20/02 kl 21 152 14 166 -
20/02 kl 22 179 13 192 -
20/02 kl 23 195 16 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm