Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 178 177 179
20/02 kl 01 - 158 159 159
20/02 kl 02 - 131 129 -
20/02 kl 03 - 109 107 -
20/02 kl 04 - 92 91 -
20/02 kl 05 - 85 84 -
20/02 kl 06 - 98 97 -
20/02 kl 07 - 120 119 -
20/02 kl 08 - 148 146 -
20/02 kl 09 - 176 175 -
20/02 kl 10 - 198 195 -
20/02 kl 11 - 205 203 -
20/02 kl 12 - 195 193 -
20/02 kl 13 - 176 172 -
20/02 kl 14 - 146 - -
20/02 kl 15 - 116 - -
20/02 kl 16 - 91 - -
20/02 kl 17 - 79 - -
20/02 kl 18 - 82 - -
20/02 kl 19 - 102 - -
20/02 kl 20 - 133 - -
20/02 kl 21 - 166 - -
20/02 kl 22 - 192 - -
20/02 kl 23 - 211 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm