Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -2 15 1 -
20/02 kl 01 -1 15 3 -
20/02 kl 02 -2 16 2 -
20/02 kl 03 -2 15 4 -
20/02 kl 04 -2 15 4 -
20/02 kl 05 -5 15 1 -
20/02 kl 06 -5 14 4 -
20/02 kl 07 -4 16 4 -
20/02 kl 08 -6 15 3 -
20/02 kl 09 -4 14 3 -
20/02 kl 10 -4 16 5 -
20/02 kl 11 -6 17 4 -
20/02 kl 12 -6 19 2 -
20/02 kl 13 -5 18 5 -
20/02 kl 14 -6 19 4 -
20/02 kl 15 -8 22 5 -
20/02 kl 16 -8 22 6 -
20/02 kl 17 -6 23 7 -
20/02 kl 18 -6 25 8 -
20/02 kl 19 -8 27 10 -
20/02 kl 20 -7 28 13 -
20/02 kl 21 -8 31 14 -
20/02 kl 22 -8 32 13 -
20/02 kl 23 -4 33 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 52 44 27 16
Laveste værets virkning 9 35 27 1 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm