Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 12 12 12 0
16/02 kl 02 14 17 15 0
16/02 kl 03 17 20 19 0
16/02 kl 04 21 24 23 0
16/02 kl 05 21 26 27 0
16/02 kl 06 22 27 27 0
16/02 kl 07 23 29 28 0
16/02 kl 08 27 32 27 0
16/02 kl 09 27 32 27 0
16/02 kl 10 26 31 26 0
16/02 kl 11 25 32 27 0
16/02 kl 12 25 32 27 0
16/02 kl 13 24 32 27 0
16/02 kl 14 22 30 25 0
16/02 kl 15 21 30 25 -
16/02 kl 16 24 35 27 -
16/02 kl 17 24 36 27 -
16/02 kl 18 24 36 28 -
16/02 kl 19 24 36 29 -
16/02 kl 20 24 36 30 -
16/02 kl 21 26 37 31 -
16/02 kl 22 25 34 29 -
16/02 kl 23 26 35 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 39 27 3 13
Laveste værets virkning 12 28 5 -12 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm