Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 25 33 28 -
17/02 kl 01 27 36 29 -
17/02 kl 02 27 36 30 -
17/02 kl 03 27 37 31 -
17/02 kl 04 27 37 32 -
17/02 kl 05 29 39 33 -
17/02 kl 06 29 40 34 -
17/02 kl 07 28 41 34 -
17/02 kl 08 28 41 35 -
17/02 kl 09 29 43 35 -
17/02 kl 10 32 45 36 -
17/02 kl 11 32 46 36 -
17/02 kl 12 32 47 37 -
17/02 kl 13 32 49 38 -
17/02 kl 14 33 49 38 -
17/02 kl 15 33 48 38 -
17/02 kl 16 32 46 38 -
17/02 kl 17 31 43 39 -
17/02 kl 18 31 44 38 -
17/02 kl 19 30 45 36 -
17/02 kl 20 30 43 34 -
17/02 kl 21 28 39 32 -
17/02 kl 22 27 38 30 -
17/02 kl 23 24 34 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 37 49 33 11 31
Laveste vannstand 12 24 -8 -18 -17
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm