Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 28 33 31
17/02 kl 01 - 29 33 32
17/02 kl 02 - 30 34 34
17/02 kl 03 - 31 36 36
17/02 kl 04 - 32 36 37
17/02 kl 05 - 33 37 37
17/02 kl 06 - 34 38 39
17/02 kl 07 - 34 39 39
17/02 kl 08 - 35 39 40
17/02 kl 09 - 35 40 40
17/02 kl 10 - 36 41 41
17/02 kl 11 - 36 41 41
17/02 kl 12 - 37 42 41
17/02 kl 13 - 38 43 42
17/02 kl 14 - 38 43 43
17/02 kl 15 - 38 42 42
17/02 kl 16 - 38 42 42
17/02 kl 17 - 39 42 42
17/02 kl 18 - 38 41 40
17/02 kl 19 - 36 38 37
17/02 kl 20 - 34 37 35
17/02 kl 21 - 32 35 33
17/02 kl 22 - 30 33 31
17/02 kl 23 - 28 30 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 31 39 27 3 13
Max. fra modell: 15/02 12 37 43 28 9 0
Max. fra modell: 15/02 00 34 43 26 5 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm