Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 0 27 27 -
18/02 kl 01 0 26 26 -
18/02 kl 02 0 24 24 -
18/02 kl 03 0 22 22 -
18/02 kl 04 0 19 19 -
18/02 kl 05 0 20 20 -
18/02 kl 06 0 18 18 -
18/02 kl 07 0 18 18 -
18/02 kl 08 0 18 18 -
18/02 kl 09 0 18 18 -
18/02 kl 10 0 18 18 -
18/02 kl 11 0 18 18 -
18/02 kl 12 0 18 18 -
18/02 kl 13 0 18 18 -
18/02 kl 14 0 17 17 -
18/02 kl 15 0 16 16 -
18/02 kl 16 0 15 15 -
18/02 kl 17 0 13 13 -
18/02 kl 18 0 12 12 -
18/02 kl 19 0 10 10 -
18/02 kl 20 0 9 9 -
18/02 kl 21 0 7 7 -
18/02 kl 22 0 6 6 -
18/02 kl 23 0 5 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 27 3 13
Laveste vannstand 12 28 5 -12 -10
Avvik gult nivå -143 -135 -147 -171 -161
Avvik orange nivå -161 -153 -165 -189 -179
Avvik rødt nivå -177 -169 -181 -205 -195
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm