Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 27 28 26
18/02 kl 01 - 26 27 25
18/02 kl 02 - 24 25 23
18/02 kl 03 - 22 24 22
18/02 kl 04 - 19 22 20
18/02 kl 05 - 20 21 19
18/02 kl 06 - 18 20 18
18/02 kl 07 - 18 20 18
18/02 kl 08 - 18 20 19
18/02 kl 09 - 18 19 19
18/02 kl 10 - 18 20 20
18/02 kl 11 - 18 19 20
18/02 kl 12 - 18 18 19
18/02 kl 13 - 18 19 20
18/02 kl 14 - 17 19 19
18/02 kl 15 - 16 19 20
18/02 kl 16 - 15 18 18
18/02 kl 17 - 13 17 17
18/02 kl 18 - 12 17 16
18/02 kl 19 - 10 15 15
18/02 kl 20 - 9 14 13
18/02 kl 21 - 7 13 11
18/02 kl 22 - 6 12 9
18/02 kl 23 - 5 11 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 31 39 27 3 13
Max. fra modell: 15/02 12 37 43 28 9 0
Max. fra modell: 15/02 00 34 43 26 5 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm