Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 0 3 3 -
19/02 kl 01 0 2 2 -
19/02 kl 02 0 1 1 -
19/02 kl 03 0 -1 -1 -
19/02 kl 04 0 -1 -1 -
19/02 kl 05 0 -3 -3 -
19/02 kl 06 0 -4 -4 -
19/02 kl 07 0 -4 -4 -
19/02 kl 08 0 -6 -6 -
19/02 kl 09 0 -6 -6 -
19/02 kl 10 0 -7 -7 -
19/02 kl 11 0 -8 -8 -
19/02 kl 12 0 -9 -9 -
19/02 kl 13 0 -10 -10 -
19/02 kl 14 0 -10 -10 -
19/02 kl 15 0 -11 -11 -
19/02 kl 16 0 -11 -11 -
19/02 kl 17 0 -12 -12 -
19/02 kl 18 0 -12 -12 -
19/02 kl 19 0 -12 -12 -
19/02 kl 20 0 -12 -12 -
19/02 kl 21 0 -12 -12 -
19/02 kl 22 0 -11 -11 -
19/02 kl 23 0 -11 -11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 27 3 13
Laveste vannstand 12 28 5 -12 -10
Avvik gult nivå -143 -135 -147 -171 -161
Avvik orange nivå -161 -153 -165 -189 -179
Avvik rødt nivå -177 -169 -181 -205 -195
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm