Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - -10 -10 -8
20/02 kl 01 - -9 -9 -7
20/02 kl 02 - -8 -9 -
20/02 kl 03 - -7 -8 -
20/02 kl 04 - -6 -7 -
20/02 kl 05 - -6 -6 -
20/02 kl 06 - -5 -6 -
20/02 kl 07 - -4 -5 -
20/02 kl 08 - -3 -4 -
20/02 kl 09 - -2 -3 -
20/02 kl 10 - -1 -2 -
20/02 kl 11 - 0 -2 -
20/02 kl 12 - 0 0 -
20/02 kl 13 - 2 0 -
20/02 kl 14 - 3 - -
20/02 kl 15 - 4 - -
20/02 kl 16 - 5 - -
20/02 kl 17 - 7 - -
20/02 kl 18 - 9 - -
20/02 kl 19 - 10 - -
20/02 kl 20 - 10 - -
20/02 kl 21 - 11 - -
20/02 kl 22 - 13 - -
20/02 kl 23 - 12 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 31 39 27 3 13
Max. fra modell: 15/02 12 37 43 28 9 0
Max. fra modell: 15/02 00 34 43 26 5 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm