Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -17 3 -10 -
20/02 kl 01 -16 4 -9 -
20/02 kl 02 -16 4 -8 -
20/02 kl 03 -16 6 -7 -
20/02 kl 04 -17 8 -6 -
20/02 kl 05 -16 10 -6 -
20/02 kl 06 -16 11 -5 -
20/02 kl 07 -15 11 -4 -
20/02 kl 08 -15 13 -3 -
20/02 kl 09 -15 13 -2 -
20/02 kl 10 -14 14 -1 -
20/02 kl 11 -13 15 0 -
20/02 kl 12 -13 16 0 -
20/02 kl 13 -13 17 2 -
20/02 kl 14 -13 20 3 -
20/02 kl 15 -12 21 4 -
20/02 kl 16 -11 21 5 -
20/02 kl 17 -10 22 7 -
20/02 kl 18 -11 24 9 -
20/02 kl 19 -11 26 10 -
20/02 kl 20 -11 28 10 -
20/02 kl 21 -9 29 11 -
20/02 kl 22 -9 31 13 -
20/02 kl 23 -8 31 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 39 27 3 13
Laveste værets virkning 12 28 5 -12 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm