Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 151 - 165 164
16/02 kl 01 151 163 167 167
16/02 kl 02 151 166 170 171
16/02 kl 03 151 170 175 175
16/02 kl 04 151 174 179 178
16/02 kl 05 151 178 183 181
16/02 kl 06 151 178 182 182
16/02 kl 07 151 179 184 184
16/02 kl 08 151 178 183 184
16/02 kl 09 151 178 183 184
16/02 kl 10 151 177 182 182
16/02 kl 11 151 178 183 182
16/02 kl 12 151 178 183 181
16/02 kl 13 151 178 183 181
16/02 kl 14 151 176 181 180
16/02 kl 15 - 176 180 180
16/02 kl 16 - 178 182 183
16/02 kl 17 - 178 184 183
16/02 kl 18 - 179 186 184
16/02 kl 19 - 180 188 185
16/02 kl 20 - 181 188 185
16/02 kl 21 - 182 188 185
16/02 kl 22 - 180 185 183
16/02 kl 23 - 180 185 183

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm