Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 178 179 177
18/02 kl 01 - 177 178 176
18/02 kl 02 - 175 176 174
18/02 kl 03 - 173 175 173
18/02 kl 04 - 170 173 171
18/02 kl 05 - 171 172 170
18/02 kl 06 - 169 171 169
18/02 kl 07 - 169 171 169
18/02 kl 08 - 169 171 170
18/02 kl 09 - 169 170 170
18/02 kl 10 - 169 171 171
18/02 kl 11 - 169 170 171
18/02 kl 12 - 169 169 170
18/02 kl 13 - 169 170 171
18/02 kl 14 - 168 170 170
18/02 kl 15 - 167 170 171
18/02 kl 16 - 166 169 169
18/02 kl 17 - 164 168 168
18/02 kl 18 - 163 168 167
18/02 kl 19 - 161 166 166
18/02 kl 20 - 160 165 164
18/02 kl 21 - 158 164 162
18/02 kl 22 - 157 163 160
18/02 kl 23 - 156 162 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm