Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 151 -10 141 -
20/02 kl 01 151 -9 142 -
20/02 kl 02 151 -8 143 -
20/02 kl 03 151 -7 144 -
20/02 kl 04 151 -6 145 -
20/02 kl 05 151 -6 145 -
20/02 kl 06 151 -5 146 -
20/02 kl 07 151 -4 147 -
20/02 kl 08 151 -3 148 -
20/02 kl 09 151 -2 149 -
20/02 kl 10 151 -1 150 -
20/02 kl 11 151 0 151 -
20/02 kl 12 151 0 151 -
20/02 kl 13 151 2 153 -
20/02 kl 14 151 3 154 -
20/02 kl 15 151 4 155 -
20/02 kl 16 151 5 156 -
20/02 kl 17 151 7 158 -
20/02 kl 18 151 9 160 -
20/02 kl 19 151 10 161 -
20/02 kl 20 151 10 161 -
20/02 kl 21 151 11 162 -
20/02 kl 22 151 13 164 -
20/02 kl 23 151 12 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 182 190 178 154 164
Laveste vannstand 163 179 156 139 141
Avvik gult nivå -143 -135 -147 -171 -161
Avvik orange nivå -161 -153 -165 -189 -179
Avvik rødt nivå -177 -169 -181 -205 -195
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm