Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 141 141 143
20/02 kl 01 - 142 142 144
20/02 kl 02 - 143 142 -
20/02 kl 03 - 144 143 -
20/02 kl 04 - 145 144 -
20/02 kl 05 - 145 145 -
20/02 kl 06 - 146 145 -
20/02 kl 07 - 147 146 -
20/02 kl 08 - 148 147 -
20/02 kl 09 - 149 148 -
20/02 kl 10 - 150 149 -
20/02 kl 11 - 151 149 -
20/02 kl 12 - 151 151 -
20/02 kl 13 - 153 151 -
20/02 kl 14 - 154 - -
20/02 kl 15 - 155 - -
20/02 kl 16 - 156 - -
20/02 kl 17 - 158 - -
20/02 kl 18 - 160 - -
20/02 kl 19 - 161 - -
20/02 kl 20 - 161 - -
20/02 kl 21 - 162 - -
20/02 kl 22 - 164 - -
20/02 kl 23 - 163 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: +29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +24 cm