Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -31 27 -4 4
16/02 kl 02 9 34 43 44
16/02 kl 03 46 39 85 83
16/02 kl 04 69 45 114 113
16/02 kl 05 71 48 119 121
16/02 kl 06 54 49 103 107
16/02 kl 07 26 44 70 79
16/02 kl 08 -6 52 46 51
16/02 kl 09 -34 55 21 17
16/02 kl 10 -53 56 3 4
16/02 kl 11 -59 58 -1 3
16/02 kl 12 -52 61 9 12
16/02 kl 13 -31 62 31 32
16/02 kl 14 1 57 58 56
16/02 kl 15 37 52 89 -
16/02 kl 16 65 62 127 -
16/02 kl 17 76 59 135 -
16/02 kl 18 68 55 123 -
16/02 kl 19 46 62 108 -
16/02 kl 20 16 61 77 -
16/02 kl 21 -14 62 48 -
16/02 kl 22 -40 58 18 -
16/02 kl 23 -56 57 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 135 131 107 87 106
Laveste vannstand -4 2 -8 -52 -42
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm