Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -4 -4 -4 4
16/02 kl 02 38 40 43 44
16/02 kl 03 78 85 85 83
16/02 kl 04 104 113 114 113
16/02 kl 05 109 120 119 121
16/02 kl 06 93 102 103 107
16/02 kl 07 74 81 70 79
16/02 kl 08 43 51 46 51
16/02 kl 09 25 33 21 17
16/02 kl 10 4 11 3 4
16/02 kl 11 -6 3 -1 3
16/02 kl 12 6 18 9 12
16/02 kl 13 26 34 31 32
16/02 kl 14 50 63 58 56
16/02 kl 15 85 96 89 -
16/02 kl 16 123 138 127 -
16/02 kl 17 131 146 135 -
16/02 kl 18 118 134 123 -
16/02 kl 19 100 118 108 -
16/02 kl 20 69 88 77 -
16/02 kl 21 43 64 48 -
16/02 kl 22 14 32 18 -
16/02 kl 23 -7 11 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 147 118 98 125
Laveste vannstand -7 -2 -18 -58 -57
Avvik gult nivå -20 -19 -48 -68 -41
Avvik orange nivå -35 -34 -63 -83 -56
Avvik rødt nivå -53 -52 -81 -101 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm