Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
16/02 kl 01 0% 0% 0% -4
16/02 kl 02 0% 0% 0% 40
16/02 kl 03 0% 0% 0% 85
16/02 kl 04 0% 0% 0% 113
16/02 kl 05 0% 0% 0% 120
16/02 kl 06 0% 0% 0% 102
16/02 kl 07 0% 0% 0% 81
16/02 kl 08 0% 0% 0% 51
16/02 kl 09 0% 0% 0% 33
16/02 kl 10 0% 0% 0% 11
16/02 kl 11 0% 0% 0% 3
16/02 kl 12 0% 0% 0% 18
16/02 kl 13 0% 0% 0% 34
16/02 kl 14 0% 0% 0% 63
16/02 kl 15 0% 0% 0% 96
16/02 kl 16 0% 0% 0% 138
16/02 kl 17 0% 0% 0% 146
16/02 kl 18 0% 0% 0% 134
16/02 kl 19 0% 0% 0% 118
16/02 kl 20 0% 0% 0% 88
16/02 kl 21 0% 0% 0% 64
16/02 kl 22 0% 0% 0% 32
16/02 kl 23 0% 0% 0% 11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm