Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -32 - -36 -37
16/02 kl 01 4 -4 -4 -4
16/02 kl 02 44 43 42 44
16/02 kl 03 83 85 85 87
16/02 kl 04 113 114 113 113
16/02 kl 05 121 119 119 119
16/02 kl 06 107 103 102 103
16/02 kl 07 79 70 70 72
16/02 kl 08 51 46 45 48
16/02 kl 09 17 21 21 24
16/02 kl 10 4 3 3 5
16/02 kl 11 3 -1 -2 -3
16/02 kl 12 12 9 9 6
16/02 kl 13 32 31 31 30
16/02 kl 14 56 58 57 57
16/02 kl 15 - 89 88 91
16/02 kl 16 - 127 124 126
16/02 kl 17 - 135 135 134
16/02 kl 18 - 123 124 121
16/02 kl 19 - 108 109 104
16/02 kl 20 - 77 79 76
16/02 kl 21 - 48 48 45
16/02 kl 22 - 18 19 17
16/02 kl 23 - 1 0 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 135 131 107 87 106
Max. fra modell: 15/02 12 135 132 102 87 88
Max. fra modell: 15/02 00 134 128 100 76 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm